اعضای هیأت مدیره

احسان تابش

رئیس هیات مدیره

تحصیلات:

فوق لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی


شرکت:

بین المللی فراساحل پترو بیناکیش

مجتبی صمیمی

نایب رئیس هیات مدیره

تحصیلات:

دکترای مدیریت کسب و کار


شرکت:

توسعه اقتصادی آرین

عیسی حسین پناه

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

دکترای DBA حسابداری


شرکت:

توسعه تجارت داتام

سعيد قرباني

عضو هیات مدیره

تحصیلات:

دکترای تخصصی حسابداری


شرکت:

ای اف اس کیش

حسین محمدپورزرندی

عضو هیات مدیره

تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت اجرایی


شرکت:

توسعه صنعتی آرین